Makaleler


14İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İlçe Belediyelerine yardımlarını küçümsemek
(http://www.namehaber.com/yazi/ebubekir-tasyurek)
13Belediye Bütçelerinde Yapılan Aktarmalar Ve Yasal Dayanakları
(http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ebubekir/008) http://www.tbb.gov.tr/onlinedergi/2011eylül-ekim)
12Belediyelere Yapılan Bağış ve Yardımların Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Vergi Matrahından İndirimi
(http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ebubekir/008, http://www.tbb.gov.tr/onlinedergi/2011eylül-ekim)
11Yerel Yönetimlerde Oluşturulan Denetim Komisyonu ve Bu Komisyonun Hazırladığı Denetim Raporları
(http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ebubekir/007,
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/103malicozum/13%20ebubekir%20tasy%C3%.pdf)
08İhtiyaç Sahiplerine Gıda, Temizlik, Giyecek Ve Yakacak Maddelerinin Bağışında Uygulanan Vergi İndirimi
(http://www.muhasebetr.com, 28.10.2008, Özlem Ekstra Dergisi, Eylül-Ekim–2008, http://www.ozlemextra.com)
08İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapılan Yeni Yasal Düzenlemeler
(http://www.muhasebetr.com, 13.08.2008, Yerel Siyaset Dergisi, Ağustos 2008, http://www.yerelsiyaset.com)
08Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Faaliyetleri Hakkında Mülakat
(Yerel Siyaset Dergisi, Ocak 2008, http://www.yerelsiyaset.com)
07Yerel Yönetimlere Yapılan Bağışlarda Katma Değer Vergisi Uygulaması
(http://www.muhasebetr.com, 04.12.2007, Yerel Siyaset Dergisi Aralık 2007, http://www.yerelsiyaset.com, http://www.ismmmd.org.tr)
07Mazot Üzerinden Siyaset Yapmak
(http://www.muhasebetr.com, 09.07.2007, Yerel Siyaset Dergisi Temmuz 2007, http://www.yerelsiyaset.com, http://www.ismmmd.org.tr)
07Kurumlar Vergisi Mevzuatında Vergi Güvenlik Müesseseleri
(http://www.muhasebetr.com, 09.04.2007, http://www.ismmmd.org.tr)
07Naylon Fatura ve Kullanımı Halinde Doğan Cezalar
(http://www.muhasebetr.com, 07.02.2007, http://www.ismmmd.org.tr)
05Bağ-Kur Primlerinin Geçici Vergi Uygulaması Karşısındaki Durumu
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 72, Temmuz-Ağustos-eylül 2005, İSMMMO Yayın Organı,http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr)
03İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi Halinde KDV Uygulamaları
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 62, Ocak-Şubat-Mart 2003, İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/, Nisan 2003, Lebib Yalkın Yayımları, http://www.lebibyalkin.com.tr)
02Organize Sanayi Bölgesi İktisadi İşletmelerinde Kurumlar Ve Katma Değer Vergisi Uygulamaları
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 57, Ekim-Kasım-Aralık 2001, İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr)(Mükellefin Dergisi, Sayı 113, Mayıs 2002, Lebib Yalkın Yayımları, http://www.lebibyalkin.com.tr)
01Sigorta Primlerinin Giderleştirilmesi
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 54, Ocak-Şubat-Mart 2001,İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
00İşyerlerinin Ticareti Yaptıkları Emtianın Personel İaşe Giderlerinde Kullanılması
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 51, Nisan-Mayıs-Haziran 2000, İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
99Döviz Büfelerinde Hisse Devir İşlemleri
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 47, Mart-Nisan 1999,İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
97Kamu Alacaklarında erken Ödeme İndiriminin Sıfırlanması
(Meslekte Birlik Bülteni, Kasım 1997,Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı)
97Yetkili Müesseseler(Döviz Büfeleri) Mevzuatındaki Son değişiklikler ve Değerlendirilmesi
(Meslekte Birlik Bülteni, Mayıs 1997,Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı)
96Özel Maliyet Bedelinde KDV ve Uygulaması
(Meslekte Birlik Bülteni, Mart 1996,Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı)
96Sivil Toplum Örgütlerinde Var Olmak
(Meslekte Birlik Bülteni, Ekim 1996,Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı)
96Meslek Camiamızın Yükselen Değeri: "Meslekte Birlik"
(Meslekte Birlik Bülteni, Nisan 1996,Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı)
95Vergi Kaçakçılığında Hapis cezası Uygulaması
(Meslekte Birlik Bülteni, Kasım 1995,Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı)
94Yetkili Müesseselerde Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellik Arz eden İşlemler
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 26, Mayıs-Haziran 1994, İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
93Yetkili Müesseselerin (Döviz Büfesi) Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 23, Kasım-Aralık 1993, İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
93Yetkili Müesseselerde (Döviz Büfeleri) Zorunlu Devir
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 21, Temmuz-Ağustos 1993, İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
93Döviz Alım Satımında Yetkili Müesseseler: Döviz Büfeleri
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 17, Aralık 1992, İSMMMO Yayın Organı, Meslekte Birlik Bülteni, Ocak 1993, Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
91Yeni Asgari Ücret Ve Hayat Standardı Temel Göstergeleri
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 8, Ekim 1991 İSMMMO Yayın Organı http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)