Makaleler


2020Yasal Sınırı Aşan Gider Yazılabilir Perakende Satış Fişleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/abubekir/013
2020Belediyelerde Borçlanmada Sınırın Anlamı veya Belediyeler Sınırsız Borçlanabilir mi?
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/abubekir/012
20192019 Kasım Dönemi Kdv Beyanname Verme Süresinde Son Günlere Yaklaşıken Bir Kez Daha Hatırlatmış Olalım!
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/abubekir/011
2019Belediyelerde Borçlanmada Nereden Nereye...
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/abubekir/010
2014İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İlçe Belediyelerine yardımlarını küçümsemek
(http://www.namehaber.com/yazi/ebubekir-tasyurek)
2013Belediye Bütçelerinde Yapılan Aktarmalar Ve Yasal Dayanakları
(http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ebubekir/008) http://www.tbb.gov.tr/onlinedergi/2011eylül-ekim)
2012Belediyelere Yapılan Bağış ve Yardımların Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Vergi Matrahından İndirimi
(http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ebubekir/008, http://www.tbb.gov.tr/onlinedergi/2011eylül-ekim)
2011Yerel Yönetimlerde Oluşturulan Denetim Komisyonu ve Bu Komisyonun Hazırladığı Denetim Raporları
(http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ebubekir/007,
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/103malicozum/13%20ebubekir%20tasy%C3%.pdf)
2008İhtiyaç Sahiplerine Gıda, Temizlik, Giyecek Ve Yakacak Maddelerinin Bağışında Uygulanan Vergi İndirimi
(http://www.muhasebetr.com, 28.10.2008, Özlem Ekstra Dergisi, Eylül-Ekim–2008, http://www.ozlemextra.com)
2008İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Konusunda Yapılan Yeni Yasal Düzenlemeler
(http://www.muhasebetr.com, 13.08.2008, Yerel Siyaset Dergisi, Ağustos 2008, http://www.yerelsiyaset.com)
2008Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Faaliyetleri Hakkında Mülakat
(Yerel Siyaset Dergisi, Ocak 2008, http://www.yerelsiyaset.com)
2007Yerel Yönetimlere Yapılan Bağışlarda Katma Değer Vergisi Uygulaması
(http://www.muhasebetr.com, 04.12.2007, Yerel Siyaset Dergisi Aralık 2007, http://www.yerelsiyaset.com, http://www.ismmmd.org.tr)
2007Mazot Üzerinden Siyaset Yapmak
(http://www.muhasebetr.com, 09.07.2007, Yerel Siyaset Dergisi Temmuz 2007, http://www.yerelsiyaset.com, http://www.ismmmd.org.tr)
2007Kurumlar Vergisi Mevzuatında Vergi Güvenlik Müesseseleri
(http://www.muhasebetr.com, 09.04.2007, http://www.ismmmd.org.tr)
2007Naylon Fatura ve Kullanımı Halinde Doğan Cezalar
(http://www.muhasebetr.com, 07.02.2007, http://www.ismmmd.org.tr)
2005Bağ-Kur Primlerinin Geçici Vergi Uygulaması Karşısındaki Durumu
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 72, Temmuz-Ağustos-eylül 2005, İSMMMO Yayın Organı,http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr)
2003İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi Halinde KDV Uygulamaları
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 62, Ocak-Şubat-Mart 2003, İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/, Nisan 2003, Lebib Yalkın Yayımları, http://www.lebibyalkin.com.tr)
2002Organize Sanayi Bölgesi İktisadi İşletmelerinde Kurumlar Ve Katma Değer Vergisi Uygulamaları
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 57, Ekim-Kasım-Aralık 2001, İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr)(Mükellefin Dergisi, Sayı 113, Mayıs 2002, Lebib Yalkın Yayımları, http://www.lebibyalkin.com.tr)
2001Sigorta Primlerinin Giderleştirilmesi
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 54, Ocak-Şubat-Mart 2001,İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
2000İşyerlerinin Ticareti Yaptıkları Emtianın Personel İaşe Giderlerinde Kullanılması
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 51, Nisan-Mayıs-Haziran 2000, İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
1999Döviz Büfelerinde Hisse Devir İşlemleri
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 47, Mart-Nisan 1999,İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
1997Kamu Alacaklarında erken Ödeme İndiriminin Sıfırlanması
(Meslekte Birlik Bülteni, Kasım 1997,Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı)
1997Yetkili Müesseseler(Döviz Büfeleri) Mevzuatındaki Son değişiklikler ve Değerlendirilmesi
(Meslekte Birlik Bülteni, Mayıs 1997,Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı)
1996Özel Maliyet Bedelinde KDV ve Uygulaması
(Meslekte Birlik Bülteni, Mart 1996,Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı)
1996Sivil Toplum Örgütlerinde Var Olmak
(Meslekte Birlik Bülteni, Ekim 1996,Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı)
1996Meslek Camiamızın Yükselen Değeri: "Meslekte Birlik"
(Meslekte Birlik Bülteni, Nisan 1996,Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı)
1995Vergi Kaçakçılığında Hapis cezası Uygulaması
(Meslekte Birlik Bülteni, Kasım 1995,Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı)
1994Yetkili Müesseselerde Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellik Arz eden İşlemler
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 26, Mayıs-Haziran 1994, İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
1993Yetkili Müesseselerin (Döviz Büfesi) Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 23, Kasım-Aralık 1993, İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
1993Yetkili Müesseselerde (Döviz Büfeleri) Zorunlu Devir
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 21, Temmuz-Ağustos 1993, İSMMMO Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
1993Döviz Alım Satımında Yetkili Müesseseler: Döviz Büfeleri
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 17, Aralık 1992, İSMMMO Yayın Organı, Meslekte Birlik Bülteni, Ocak 1993, Birlik Vakfı Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Kulübü Yayın Organı, http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)
1991Yeni Asgari Ücret Ve Hayat Standardı Temel Göstergeleri
(Mali Çözüm Dergisi, sayı 8, Ekim 1991 İSMMMO Yayın Organı http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/)